Flexibilné disperzné lepidlo - POWERELASTIK 5 kg

Kód: 5907762305112
Značka: Stegu
€18,72 / ks €15,60 bez DPH
Na objednávku

Biele disperzné lepidlo v pastovitej forme s vyššími parametrami a predĺženým časom zavädnutia, triedy D2E na lepenie sadrových, betónových a kamenných obkladov STEGU. Mrazuvzdorné a vodeodolné, na vnútorné aj vonkajšie použitie. Systémový produkt v montážnom systéme STEGU.

Detailné informácie

Podrobný popis

ZLOŽENIE

Na báze akrylátovej disperzie, plniva a modifikujúcich prísad.

PODKLAD

Podklad na lepení musí byť nosný, rovný, pevný, vyzretý, savý, suchý, čistý, zbavený volných častí, prachu, atď. Musí byť bez trhlín a iných deformácii, zbavený nesúdržných vrstiev, mastnoty, starých náterov, výkvetov a iných separačných vrstiev. Vysoko savé podklady pred lepením navlhčíme, alebo odporúčame upraviť vhodnou penetráciou podľa typu podkladu. Niesu vhodné pružné podklady a materiály, ktoré sa deformujú pôsobením vlhkosti, ako napríklad dřrvo. Taktiež je nevhodná  zvatralá omietka, podklady so zvýšenou vlhkosťou alebo kontaminované soľou atď.

SPRACOVANIE

Lepidlo POWERELASTIK je pripravené v pastovitej forme ihneď k aplikácii. Aplikovať lepidlo je možné v teplotnom rozmedzí od +5 °C do +25 °C (vzduch aj konštrukcia), počas spracovania je potrebné se vyhnúť priamym negatívnym účinkom tepla, vlhka a prievanu. Uvedené hodnoty sa týkajú štandardných podmienok pri 20 °C a sú primerane dlhšie pri nižších teplotách a kratšie pri vyšších teplotách.

APLIKÁCIA

Lepidlo POWERELASTIK aplikujte na celú plochu v tenkej vrstve (2 - 3 mm) na podklad alebo na zadnú stranu obkladu za pomoci oceľového zubového hladítka. Obklad priložte na podklad a rovnomerne pritlačte. Prebytočné množstvo lepidla odstráňte. Maximálna hrúbka vrstvy lepidla je 4 mm. Pri lepení obkladov s priznanou škárou je vhodné po dokončení lepenia preškriabnuť škáry, pokiaľ je lepidlo mäkké, aby bola zaistená rovnomerná hĺbka škár. Dodržujte odporúčané postupy montáže stanovené výrobcom.

SPOTREBA

Spotreba je ovplyvnená kvalitou podkladu (rovinou, drsnosťou, atď.), typom použitého oceľového zubového hladítka, druhom a formátom lepených obkladov. Orientačná spotreba na 2 - 3 mm hrúbky nanesenej vrstvy je cca 2 kg lepidla na 1 m2.

SKLADOVANIE A BALENIE

Skladovať v suchu, odpovedajúcim spôsobom. Skladovateľnosť 12 mesiacov od dátumu výroby uvedeného na obale výrobku. Dodáva sa v plastových vedrách o hmotnosti 5 kg, na drevených EUR paletách krytých fóliou (100 ks/paleta).

OCHRANA ZDRAVIA A PRVÁ POMOC

Lepiaca zmes dráždi kožu a oči. Zabráňte kontaktu s pokožkou a s očami. Nevdychujte prach. Používajte vhodné osobné ochranné pomôcky. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite. Po práci si umyte ruky vodou a mydlom. Pokožku ošetrite regeneračným krémom. Pri podráždení odložte kontaminovaný odev a kožu umyte veľkým množstvom vody a mydlom. Pri zasiahnutí očí, oči vymývajte veľkým množstvom vody, pri náhodnom požití vypláchnite ústa a vypite asi pol litra vody. Vo všetkých prípadoch poškodenia zdravia, pri zasiahnutí očí a požití vyhľadajte lekárske ošetrenie a lekárovi predložte k nahliadnutiu bezpečnostný list a tento produktový list. Uchovávajte mimo dosahu detí.

POZNÁMKA

Uvedené informácie vyplývajú zo skúseností získaných skúškami a praktickým používaním daného výrobku. Technické údaje sú uvedené pri stanovených podmienkach (teplota 20 ° C, relatívna vlhkosť vzduchu 60%). Na ich odchýlku na stavbe je potrebné brať ohľad z dôvodu ovplyvňovania vlastností a časových údajov. Odporúčania a špecifikácie nezahŕňajú všetky možné varianty, situácie a podmienky, ktoré môžu na mieste použitia materiálu vzniknúť. Preto odporúčame v prípade významných odchýlok tieto zohľadniť pri spracovaní materiálu a pred aplikáciou materiálu prevedenia vlastné skúšky. Technický list neobsahuje všeobecné pravidlá, ani ustanovenia platných smerníc a noriem. Tieto je povinný spracovateľ produktu dodržiavať s nadväzujúcimi predpismi.

Výrobca si vyhradzuje právo na zmeny vyplývajúce z ďalšieho technického vývoja výrobku a technológií. Uvedené postupy a riešenia nezbavujú spracovateľa materiálu zodpovednosti za overenie vhodnosti použitia tohto materiálu daným spôsobom v konkrétnych miestnych podmienkach.

Vydaním nového produktového listu strácajú predchádzajúce vydania technických listov platnosť.

Dodatočné parametre

Kategória: Stavebná chémia - impregnácia, lepidlá, odstraňovače
Farba: biela
Mrazuvzdornosť: áno
Vodeodolnosť: áno
Vydatnosť: 2,5 m²
Priemerná spotreba: 3,5 - 5 kg/m²
Teplota pri práci: 5 - 25 °C
Tuhnutie: 10 minút
Vytvrdzenie: 5 hodín
Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz