Montážny návod - betónové obklady

Betónové obklady sú vyrobené na báze ľahkého betónu pre použitie v exteriéri a interiéri miestnosti. Pred začiatkom prác je nutné dôkladne zmerať priestory, spočítať plochu obkladu a zakúpiť o 10% viac všetkého obkladového materiálu vrátane stavebnej chémie. V prípade, že obkladáte aj vonkajšie rohy je potreba kúpiť o 5% viac rohových obkladov. Rozdiely v rozmeroch a farbách vyplývajú z ručnej povrchovej úpravy a pridávajú fasáde prírodný vzhľad.

Montáž obkladov sa vykonáva s použitím stavebnej chémie od firmy STEGU®, ktorá zaručí dokonalý výsledok. Montáž obkladov "na styk" odstraňuje používanie škárovacích mált, vďaka čomu sú znižované náklady a čas na vykonanie kamennej fasády. Obklady je potrebné pred pokládkou skontrolovať. Odporúčame jednorazový nákup obkladov z jednej výrobnej šarže, aby ste zabránili väčším rozdielom v odtieňoch. Výrobca neuznáva reklamácie rozdielov vo farebných odtieňoch u materiálu zakúpených neskôr.

MONTÁŽNE POKYNY

PODKLAD

Všetky podklady musia byť pred lepením správne vysušené, mať vhodnú nosnosť, stálu a rovnorodú štruktúru, byť rovné, čisté, suché a očistené od prachu, mastnoty, mazív, proti-adhéznych prostriedkov, zvyškov farieb, starých náterov a pod. Podklad musí byť stabilný a schopný uniesť aj ťažké obklady. Pri použití správneho lepidla firmy STEGU® možno obkladať steny z betónu, pórobetónu, sadrokartónu, tehly, tvárnic, tvaroviek typu "Ytong" apod. Povrchy s väčšou nasiakavosťou je potrebné ošetriť penetračným prípravkom GRUNT firmy STEGU®, ktorý zvýši priľnavosť lepidla k podkladu. Nepevné povrchy s nevhodnou priľnavosťou je nutné odstrániť. Neodporúča sa lepenie obkladov na emulzné farby, akrilové omietky, sadrové stierky a staré nátery farieb. Zateplené murivo si vyžaduje doplnkové zosilnenie (podľa výpočtu projektanta), kedy podklad musí byť stabilný a musí renášať záťaž obkladov. 

MONTÁŽ

Obklady vyberajte z niekoľkých krabíc súčasne pre rovnomerné rozloženie odtieňov. Okolitá teplota počas lepenia a 48 hodín po jeho ukončení nesmie byť nižšia ako 5 ° C a vyššia ako 25 ° C. Neobkladajte za príliš silného vetra, dažďa a na priamom slnečnom svetle.

LEPENIE

V prípade, že obkladáme aj vonkajšie rohy steny, začíname lepením rohových obkladov a na ne nadväzujeme obklady.

Obklady je potreba lepiť pomocou lepidiel ELASTIK / MULTIELASTIK firmy STEGU®, ktoré zaručujú trvanlivý spoj. Použitie iných lepidiel je na vlastnú zodpovednosť zákazníka. Pred začatím lepenia zvoľte pomocou vodováhy rovinu a pripevnite pomocnú opornú latu, na ktorú pokladajte prvý rad obkladov. Pokládka obkladov začína vždy odspodu nahor.

Pred lepením odstráňte všetky nečistoty a nepresnosti zo zadnej strany obkladu. Lepidlo aplikujeme ozubeným oceľovým hladidlom podľa pokynov výrobcu uvedených na obale použitého lepidla.

V jednom pracovnom kroku osadzujeme maximálne 5 vrstiev tvaroviek nad sebou, potom je nutná minimálne 12 hodinová technologická prestávka, ktorá zaručí, že sa osadené tvarovky dokonale priľnú a celá konštrukcia sa vlastnou váhou nezborí. U obkladov STEGU® je nutné prípadný vytlačený lepiaci tmel v škárach a na tvarovkách dokonale odstrániť pomocou čistej vody.

 

Ak pokladáte viac ako 5 vrstiev obkladu je možné pokračovať v práci po cca 12 hodinách technologické prestávky rovnako s maximálnym množstvom vrstiev 5, kedy musí opäť nasledovať technologická prestávka. Oporná lata, pod zakladacou vrstvou tvaroviek, sa môže odstrániť najskôr po 3 hodinách od osadenia zakladací vrstvy.

Pri pokládke obkladov dbáme na to, aby obkladaná plocha nebola vystavená priamemu pôsobeniu prudkého slnečného žiarenia a vysušujúceho vetra.

DILATAČNÉ ŠKÁRY

Obklad je nutné podľa potreby rozdeliť dilatačnými škárami (odporúčaná maximálna veľkosť jednotlivých celkov je 4 × 4 m). Taktiež je nutné dodržiavať dilatačné objektové škáry. Poloha dilatačných škár musí byť presne špecifikovaná v projektovej dokumentácii.

REZANIE

Obklady režte pomocou brúsky s diamantovým kotúčom na kamene (na sucho).

SCHÉMA POKLÁDKY OBKLADOV

Najlepší efekt celistvosti kamenného obkladu sa dosiahne tým, že sa reže a prekladá v 1/3 jeho dĺžky.

Obrázek3

Schéma pokládky kamenných obkladov STEGU®.

IMPREGNÁCIA

Po ukončení prác je nutné povrch ošetriť impregnačným prostriedkom STONE CARE od STEGU®, ktorá umožňuje udržať obklady v čistote. Ošetrenie vykonajte najlepšie 14 dní po ukončení prác.

UPOZORNENIE

Firma STEGU® nenesie zodpovednosť za nesprávnu montáž obkladu na stenu. Reklamácia rozmerov a farebnosťou obkladov po vykonaní montáže nebudú uznané.

Pozrite sa ako pokladať betónové obklady STEGU®

Nástroje a materiály na montáž betónových obkladov

 • Príprava podkladu
 • penetrácia GRUNT
 • ochranné rukavice
 • ochranný papier či fólia na zakrytie podlahy
 • ulamovací nôž
 • maliarska štetka na nanášanie penetrácie
 • vedierko

LEPENIE

 • lepidlo ELASTIK / MULTIELASTIK firmy STEGU®
 • oceľové hladidlo zo zubom 8 × 8 × 8 mm alebo 10 × 10 × 10 mm pre nanášanie lepidla
 • kotúčová brúska s diamantovým kotúčom
 • vodováha
 • uholník
 • oceľová kefa
 • meter
 • ceruzka
 • vedro s vodou
 • penová hubka
 • priemyselný vysávač

IMPREGNÁCIA

 • impregnácia STONE CARE
 • štetec či postrekovač
 • krycia fólia

 

pdf-icon Montáž betónových obkladů.pdf

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz