Montážny návod - tehlové obklady

Tehlové obklady sú vyrobené na báze ľahkého betónu pre použitie v exteriéri a interiéri miestnosti. Pred začiatkom prác je nutné dôkladne zmerať priestory, spočítať plochu obkladu a zakúpiť o 10% viac všetkého obkladového materiálu vrátane stavebnej chémie. V prípade, že obkladajú aj vonkajšie rohy je potreba kúpiť o 5% viac rohových obkladov. Rozdiely v rozmeroch a farbách vyplývajú z ručnej povrchovej úpravy a pridávajú fasáde tehlový vzhľad.

Montáž obkladov sa vykonáva s použitie stavebnej chémie od firmy STEGU®, ktorá zaručí dokonalý výsledok. Obklady je potrebné pred pokládkou skontrolovať. Odporúčame jednorazový nákup obkladov z jednej výrobnej šarže, aby ste zabránili väčším rozdielom v odtieňoch. Výrobca neuznáva reklamácie rozdielov vo farebných odtieňoch u materiálu zakúpených neskôr.

 

Montážne pokyny


Podklad

Všetky podklady musia byť pred lepením správne vysušené, mať vhodnú nosnosť, stálu a rovnorodú štruktúru, byť rovné, čisté, suché a očistené od prachu, mastnoty, mazív, proti-adhéznych prostriedkov, zvyškov farieb, starých náterov a pod. Podklad musí byť stabilný a schopný uniesť zaťaženie obklady. Pri použití správneho lepidla firmy STEGU® možno obkladať steny z betónu, pórobetónu, sadrokartónu, tehly, tvárnic, tvaroviek typu "Ytong" apod. Povrchy s väčšou nasiakavosťou je potrebné ošetriť penetračným prípravkom GRUNT firmy STEGU®, ktorý zvýši priľnavosť lepidla k podkladu. Nepevné povrchy s nevhodnou priľnavosťou je nutné odstrániť. Neodporúča sa lepenie obkladov na emulzné farby, akrylové omietky, sadrové stierky a staré nátery farieb. Zateplené murivo si vyžaduje doplnkové zosilnenie (podľa výpočtu projektanta), kedy podklad musí byť stabilná a prenášať záťaž obkladov.

 

Montáž
Obklady vyberajte z niekoľkých krabíc súčasne pre rovnomerné rozloženie odtieňov. Okolitá teplota počas lepenie a 48 hodín po jeho ukončení nesmie byť nižšia ako 5 ° C a vyššia ako 25 ° C. Neobkladajte za príliš silného vetra, dažďa a priamom slnečnom svetle.

 

Lepenie
Na ploche je nutné nakresliť líniu predstavujúce Základnú úroveň, v prípade úplnej fasády je nutné nakresliť uzavretú líniu okolo celého domu. Od nej budeme vychádzať pri kreslení pomocných liniek vodorovných a zvislých.

V prípade, že obkladáme aj vonkajšie rohy steny, začíname lepením rohových obkladov a na ne nadväzujeme obklady.

Obklady je potreba lepiť pomocou lepidiel firmy STEGU®: ELASTIK alebo MULTIELASTIK, ktoré zaručujú trvanlivý spoj. Použitie iných lepidiel je na vlastnú zodpovednosť zákazníka. Pred začatím lepenia zvoľte pomocou vodováhy rovinu a pripevnite pomocnú opornú latu, na ktorú pokladajte prvý rad obkladov. Pokládka obkladov začína vždy odspodu nahor.

Pred lepením odstráňte všetky nečistoty a nepresnosti zo zadnej strany obkladu. Lepidlo aplikujeme ozubeným oceľovým hladidlom podľa pokynov výrobcu uvedených na obale použitého lepidla.

V jednom pracovnom kroku osadzujeme maximálne 5 vrstiev tvaroviek nad sebou, potom je nutná minimálne 12 hodinová technologická prestávka, ktorá zaručí, že sa osadené tvarovky dokonale priľnú a celá konštrukcia sa vlastnou váhou nezbortí. U obkladov STEGU® je nutné prípadný vytlačený lepiaci tmel v škárach a na tvarovkách dokonale odstrániť pomocou čistej vody.

Ak pokladáte viac ako 5 vrstiev obkladu je možné pokračovať v práci po cca 12 hodinách technologické prestávky rovnako s maximálnym množstvom vrstiev 5, kedy musí opäť nasledovať technologická prestávka. Oporná lata, pod zakladacou vrstvou tvaroviek, sa môže odstrániť najskôr po 3 hodinách od osadenia zakladací vrstvy.

Pri pokládke obkladov dbáme na to, aby obkladaná plocha nebola vystavená priamemu pôsobeniu prudkého slnečného žiarenia a vysušujúcemu vetru.

Dilatačné škáry
Obklad je nutné podľa potreby rozdeliť dilatačnými škárami (odporúčaná maximálna veľkosť jednotlivých celkov je 4 × 4 m). Taktiež je nutné dodržiavať dilatačné objektové škáry. Poloha dilatačných škár musí byť presne špecifikovaná v projektovej dokumentácii.

Rezanie
Obklady režte pomocou brúsky s diamantovým kotúčom na kamene (na sucho).

Schéma pokládky obkladov
Najlepší efekt celistvosti tehlového obkladu sa dosiahne tým, že sa reže a prekladá v 1/2 jeho dĺžky.

Obrázek2 

 

Spárovanie
Po úplnom zaschnutí lepidla (v prípade celej fasády cca 14 dní po ukončení lepenia) nanášame škárovacie malty od firmy STEGU® do medzier medzi dlaždice podľa návodu na obale škárovacieho materiálu. Najlepší efekt sa dosiahne so škárovacím materiálom o menšej hrubosti, než je hrúbka dlaždice. Pre zaistenie jednotnej farby škáry, je vhodné vykonať škárovanie v jednom dni za rovnakého počasia. Škárovacia materiál zatvrdne po minimálne 21 dňoch - podrobný návod na obaloch škárovacích materiálov.

Impregnácia
Po ukončení prác je nutné povrch ošetriť impregnačným prostriedkom STEGU®, ktorá umožňuje udržať obklady v čistote. Impregnáciu vyberáme podľa použitého typu tehlového obkladu. Ošetrenie vykonajte najlepšie 14 dní po ukončení prác.

Upozornenie
Firma STEGU® nenesie zodpovednosť za nesprávnu montáž obkladu na stenu. Reklamácia rozmerov a farebnosti obkladov po vykonaní montáže nebudú uznané.

 

Pozrite sa ako pokladať tehlové obklady STEGU®

 

Nástroje a materiály na montáž tehlových obkladov

Príprava podkladu

 • penetrácia GRUNT
 • ochranné rukavice
 • ochranný papier či fólia na zakrytie podlahy
 • ulamovací nôž
 • maliarska štetka na nanášanie penetrácie
 • vedierko

 

Lepenie

 • lepidlo ELASTIK / MULTIELASTIK firmy STEGU®
 • oceľové hladidlo zo zubom 8 × 8 × 8 mm alebo 10 × 10 × 10 mm pre nanášanie lepidla
 • kotúčová brúska s diamantovým kotúčom
 • vodováha
 • uholník
 • oceľová kefa
 • meter
 • ceruzka
 • vedro s vodou
 • penová hubka
 • priemyselný vysávač

 

Spárovanie

 • škárovacia malta firmy STEGU®
 • vedierko
 • miešadlo
 • vŕtačka
 • škárovacia lyžička
 • špachtľa
 • štetec

 

Impregnácia

 • impregnácia STEGU®
 • štetec či postrekovač
 • krycia fólia

 

pdf-icon Montáž cihlových obkladů.pdf

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz