Montažny návod - prírodný obkladový kameň

Kamenné obklady sú vyrobené z prírodného kameňa pre použitie v exteriéri a interiéri miestnosti. Pred začiatkom prác je nutné dôkladne zmerať priestory, spočítať plochu obkladu a zakúpiť o 10% viac všetkého obkladového materiálu vrátane stavebnej chémie. Rozdiely v rozmeroch a farbách vyplývajú z použitia prírodného materiálu a ručnej výroby dodávajúci prírodný vzhľad fasáde vášho domu. 

Montáž obkladov sa vykonáva s použitím stavebnej chémie od spoločnosti Stonepark.sk, ktorá zaručí dokonalý výsledok. Montáž obkladov "na styk" odstraňuje používanie škárovacích mált, vďaka čomu sú znižované náklady a čas na vykonanie kamennej fasády. Obklady je potrebné pred pokládkou skontrolovať. Odporúčame jednorazový nákup obkladov z jednej výrobnej šarže, aby ste zabránili väčším rozdielom v odtieňoch. Výrobca neuznáva reklamácie rozdielov vo farebných odtieňoch u materiálu zakúpených neskôr.

Montážne pokyny

Podklad

Všetky podklady musia byť pred lepením správne vysušené, mať vhodnú nosnosť, stálu a rovnorodú štruktúru, byť rovné, čisté, suché a očistené od prachu, mastnoty, mazív, proti-adhéznych prostriedkov, zvyškov farieb, starých náterov a pod. Podklad musí byť stabilný a schopný uniesť zaťaženie obklady. Pri použití správneho lepidla firmy STEGU® možno obkladať steny z betónu, pórobetónu, sadrokartónu, tehly, tvárnic, tvaroviek typu „Ytong“ apod. Povrchy s väčšou nasiakavosťou je potrebné ošetriť penetračným prípravkom GRUNT firmy STEGU®, ktorý zvýši priľnavosť lepidla k podkladu. Nepevné povrchy s nevhodnou priľnavosťou je nutné odstrániť. Neodporúča sa lepenie obkladov na emulzné farby, akrilové omietky, sadrové stierky a staré nátery farieb. Zateplené murivo si vyžaduje doplnkové zosilnenie (podľa výpočtu projektanta), kedy podklad musí byť stabilná a prenášať záťaž obkladov.

Montáž

Obklady vyberajte z niekoľkých krabíc súčasne pre rovnomerné rozloženie odtieňov. Okolitá teplota počas lepenie a 48 hodín po jeho ukončení nesmie byť nižšia ako 5 ° C a vyššia ako 25 ° C. Neobkladajte za príliš silného vetra, dažďa a priamom slnečnom svetle.

Lepenie

V prípade, že obkladáme aj vonkajšie rohy steny, začíname lepením od rohu do plochy.

Obklady je potreba lepiť pomocou lepidiel spoločnosti Stonepark.sk - Stonelep, ktoré zaručujú trvanlivý spoj. Použitie iných lepidiel je na vlastnú zodpovednosť zákazníka. Pred začatím lepenia zvoľte pomocou vodováhy rovinu a pripevnite pomocnú opornú latu, na ktorú pokladajte prvý rad obkladov. Pokládka obkladov začína vždy odspodu nahor.

Pred lepením odstráňte všetky nečistoty a nepresnosti zo zadnej strany obkladu. Lepidlo aplikujeme ozubeným oceľovým hladidlom podľa pokynov výrobcu uvedených na obale použitého lepidla.

V jednom pracovnom kroku osadzujeme maximálne 5 vrstiev tvaroviek nad sebou, potom je nutná minimálne 12 hodinová technologická prestávka, ktorá zaručí, že sa osadené tvarovky dokonale priľnú a celá konštrukcia sa vlastnou váhou nezborí. U obkladov je nutne prípadný vytlačený lepiaci tmel v škárach a na tvarovkách dokonale odstrániť pomocou čistej vody.

 

Ak pokladáte viac ako 5 vrstiev obkladu je možné pokračovať v práci po cca 12 hodinách technologickej prestávky rovnako s maximálnym množstvom vrstiev 5, kedy musí opäť nasledovať technologická prestávka. Oporná lata, pod zakladacou vrstvou tvaroviek, sa môže odstrániť najskôr po 3 hodinách od osadenia zakladací vrstvy.

Pri pokládke obkladov dbáme na to, aby obkladaná plocha nebola vystavená priamemu pôsobeniu prudkého slnečného žiarenia a vysušujúcemu vetra. 

Dilatačné škáry

Obklad je nutné podľa potreby rozdeliť dilatačnými škárami (odporúčaná maximálna veľkosť jednotlivých celkov je 4 × 4 m). Taktiež je nutné dodržiavať dilatačné objektové škáry. Poloha dilatačných škár musí byť presne špecifikovaná v projektovej dokumentácii. 

Rezanie

Obklady režte pomocou brúsky s diamantovým kotúčom na kamene.

Schéma kladenie obkladov

Najlepší efekt celistvosti kamenného obkladu dosiahnete tím, že sa reže a prekladá v 1/3 jeho dĺžky.

 

Impregnácia

Po ukončení prác je nutné povrch ošetriť impregnačným prostriedkom, ktorý umožňuje udržať obklady v čistote. Impregnácie sú hydrofóbne a olejofóbne, ktoré povrch nezmení alebo zvýrazní farbu a štruktúru kameňa. Ošetrenie vykonajte najlepšie do 14 dní po ukončení prác na suchý a čistý podklad. 

Upozornenie

Stonepark.sk nenesie zodpovednosť za nesprávnu montáž obkladu na stenu. Reklamácia rozmerov a farebnosťou obkladov po vykonaní montáže nebudú uznané. 

Nástroje a materiály k montáži kamenných obkladov

Príprava podkladov

 • penetrácia GRUNT
 • ochranné rukavice
 • ochranný papier či fólia na zakrytie podláh
 • ulamovací nôž
 • maliarska štetka na nanášaní penetrácie
 • vedierko

Lepenie

 • lepidlo Stonelep
 • oceľové hladidlo zo zubom 8×8×8 mm nebo 10×10×10 mm pre nanášanie lepidla
 • kotúčová brúska s diamantovým kotúčom
 • vodováha
 • uholník
 • meter
 • oceľová kefa
 • ceruzka
 • vedro s vodou
 • penová hubka
 • priemyselný vysávač

Impregnácia

 • štetec alebo postrekovač
 • impregnácia na prírodný kameň
 • krycia fólia

 Montáž kamenných obkladů.pdf

 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz